Kattsnuva – Vad är det?

kattsnuva

Kattsnuva går att beskriva som en infektion som drabbar kattens övre luftvägar och påverkar nosen, bihålorna, svalget, struphuvudet och luftstrupen. Sjukdomen är en kombination av olika bakterier och virus, som smittar mellan katter antingen vid direktkontakt, via droppsmitta (exempelvis nysningar), eller indirekt via ytor eller människor som varit i kontakt med en smittad katt. God hygien är extra viktig för dig som hanterar både friska och sjuka katter.

Hur vet jag om min katt har kattsnuva?

Kattsnuva, eller kattinfluensa som det också kallas, har liknande symptom som när vi själva blir förkylda. De vanligaste symptomen är svullen nos (nästäppa), rinnande nos /ögon samt nysningar och hosta. De något mindre vanliga symptomen är sår i munnen, nedsatt aptit, feber och påverkat allmäntillstånd (att katten verkar låg på energi). Kattsnuvans inkubationstid, alltså den period från det att katten har blivit smittad till det att symptomen bryter ut, är vanligtvis 2-10 dagar.

Hur undviker jag kattsnuva?

I den basvaccinering som rekommenderas i Sverige, ingår bland annat vaccin mot kattsnuva. Detta bör ges årligen för att skydda din katt mot sjukdomen. Extra viktigt är det att vaccinera ifall du har en utekatt för att undvika att den smittar andra katter. Om din katt har lindriga symptom ska du se till att katten får i sig näring, hålla nos och ögon rena samt låta din katt vara inne och vila tills den har tillfrisknat.

Vad gör veterinären?

Du bör alltid kontakta din veterinär om katten verkar allmänpåverkad, har feber eller andningssvårigheter, oavsett om symptomen är nya eller långvariga. Veterinären gör en undersökning på den sjuka kattens tillstånd och tittar på sjukdomshistoriken för att utesluta andra sjukdomar. Kattsnuva kan i värsta fall förvärras till en infektion i nedre luftvägarna (lunginflammation) och om veterinären misstänker detta kan en lungröntgen bli aktuell. I vissa fall kan veterinären ordinera läkemedel mot kattsnuvan. Det är viktigt att du följer dessa och inte ”självmedicinerar” eftersom vissa läkemedel kan vara giftiga för katter.

P-piller för honkatter

p piller till katt

När katter blir könsmogna ställs ägaren inför valet att kastrera eller på andra sätt förhindra oönskad dräktighet. Ska katten inte ingå i någon form av avelsprogram är det att föredra att man kastrerar sin katt. Är man däremot uppfödare så kan p-piller vara ett alternativ för honkatten då hon blivit fertil.

Hur fungerar p-piller?

När katten blir könsmogen kan p-piller vara ett alternativ för att slippa löpning och ett kraftigt löpningsbeteende. P-pillret innehåller ett konstgjort dräktighetshormon. Hormonet påverkar hjärnan och äggstockarnas cykliska aktivitet så att inga ägg mognar. Resultatet blir att löpet uteblir. Även om honan inte löper kan hon paras av en fertil hane och bli dräktig. Katter har nämligen inte spontan ägglossning, utan ägglossning är ofta resultatet av en parning. Därför är det inte garanterat att man kan förhindra dräktighet med p-piller.

Fördelar och nackdelar

Förutom att förhindra dräktighet har p-piller ofta positiva effekter på kattens välmående genom effektivare ämnesomsättning, vilket ger en ökad aptit. En katthona som löper ofta tenderar att gå ner i vikt. Utöver en eventuell viktnedgång förekommer högljudd vokalisering, revirmarkering och rastlöshet. Nackdelen med p-piller är att det kan ge biverkningar i form av övervikt, livmoderstörningar och juvertumörer. Man kan också uppleva att katten får ett förändrat temperament.

Sällskapskatt eller avelskatt?

Som kattägare kan det vara bra att man från början har bestämt om katten ska vara en sällskapskatt eller en avelskatt. Katter som inte kastreras får ofta en påverkad kondition och kan utveckla ett oönskat beteende i form av revirmarkerande. Om man är uppfödare kan p-piller däremot vara bra för att hålla katten i bra kondition fram till en planerad parning. När katten inte längre ska användas i avel så är det bästa alternativet att katten kastreras.

Tips för att utfodra kräsna katter

katter som inte vill äta förklaring anledning

Som kattägare vet vi alla hur orolig man blir då katten plötsligt slutar äta som vanligt. Är det fel på maten? Är katten sjuk? Annat? Försök stå ut under en dag utan att ge den något frestande. Till slut kommer hungern att ta över och den borde äta av sin mat igen såvida den inte är sjuk på något sätt.

Knep mot matvägran

Katter är kräsna djur och livsnjutare. De vill gärna känna lukten på sin mat så tänk på att värma kall mat lite. Utfodra den alltid ungefär vid samma tidpunkt, katter är vanedjur. Själv vill du säkert äta på en ren tallrik, även katten vill ha en ren skål. Är torrfodret för gammalt eller har mist sin knaprighet? Har katten tröttnat på det vanliga märket?

Avvakta och ha tålamod eller dags för veterinärbesök?

Om det mot förmodan, trots att man gjort allt så som att utfodra katten i en ren skål, låter den vara i fred för att äta och avvaktat ett dygn kan det vara dags att vidta åtgärder om den fortsätter att matvägra. Det kan vara lämpligt att åka till veterinären för att se om det kanske kan vara något fel med till exempel tänderna som gör att katten har ont då den ska äta.

Tillfällig matvägran eller sjukdom?

En tillfällig matvägran behöver inte vara så alarmerande om katten ganska snart återgår till sina vanliga vanor angående maten. Men om man samtidigt ser att katten inte är sig lik i andra aspekter så som sömnvanor och leklust bör matvägran tas på allvar. Om man har sett över ovanstående förslag och inte det heller hjälper, ja då är det nog dags att be om specialisthjälp.

Kattsjukdomar

Vanliga kattsjukdomar

Katters sjukdomar uppkommer ofta på grund av virus, bakterier och parasiter. En del av dessa sjukdomar håller man borta genom att vaccinera sin katt, men det går inte att värja sig mot dem alla. Katter blir också oftare sjuka med åldern. De individer som går ute är statistiskt sett även de mer sjukdomsdrabbade.

Mag- och tarmsjukdomar

Åkommor i mage och tarm är vanligt hos katter. Om katten kräks eller har diarré kan det bero på bukspottkörtelinflammation eller en parasit av något slag. Givetvis kan det också betyda att katten fått i sig något olämpligt; något som särskilt kan hända utekatter. Vid akuta och kraftfulla symptom bör man alltid omedelbart kontakta sin veterinär för konsultation och lämplig behandling.

Njurproblem hos katt

Flera av de vanligaste sjukdomarna hos katter uppstår i njurarna. Särskilt äldre katter drabbas och det är till och med en av de vanligaste dödsorsakerna. Det är bra att hålla åldrande katter under extra god uppsikt, eftersom det kan dröja en tid innan själva symptomen på sjukdomen uppstår. Sådana är ofta minskad aptit, dålig andedräkt och att katten dricker mer än vanligt.

Förebygg sjukdomar hos katten

En rad olika åkommor kan drabba våra huskatter, men de kan också till stor del förebyggas genom rätt skötsel. En bra och balanserad kost är a och o. Att katten får vara fysiskt aktiv är även det främjande för dess hälsa. Att vaccinera sin katt är en av de viktigaste åtgärderna för att förhindra att katten drabbas av svåra, smittsamma sjukdomar.

Nytt musgift livsfarligt för katter

musgift dödligt för katter

Katter har länge klarat sig från att bli förgiftade, och i förlängningen dö, av mus- eller råttgift. Giftiga medel som fungerat effektivt på möss, råttor och andra skadedjur har tack och lov skonat husdjur som katt och hund. Men nyheter på marknaden har tyvärr visat sig vara farliga för huskatter.

Nytt ämne godkänt

Sedan en tid tillbaka är ämnet alfakloralos godkänt att använda i mus- och råttgift i Sverige. Ämnet är inte bara mycket giftigt för möss och råttor men kan också skada det centrala nervsystemet hos husdjur som till exempel katter om de får i sig giftet. Den som använder musgift som innehåller medlet bör iaktta största försiktighet vid hantering av exempelvis påsar med bete.

Attraktivt för katter

Förklaringen till att många katter klarat sig från att bli förgiftade av medel avsedda för råttor och möss är att medlen helt enkelt inte varit varit attraktiva för katter. Enkelt förklarat är det så att möss och katter dras till olika dofter och katter har inte attraherats av äldre sorters musgift. Moderna gift (som ibland innehåller alfakloralos) kan däremot väcka nyfikenhet även hos katter.

Tänk över vilket gift som är lämpligt

Den som är kattägare bör tänka efter både en och två gånger när det gäller att välja bekämpningsmedel för möss eller råttor. Många gånger kan mekaniska råttfällor eller tidigare versioner av kemiskt musgift vara ett bättre alternativ än moderna medel. Dagens mycket potenta medel är inte bara effektiva mot möss och råttor, utan också ett potent och dödligt gift för husdjur.

Katter gillar vatten mer än du tror

simmande katter

En av myterna som är svåra att slå hål på kring katter är att de avskyr vatten. Detta är inte sant men huskatter har ofta inget behov av att bada. De klarar att hålla sig rena på egen hand, men det finns det katter som verkligen älskar att ta ett dopp och plaska runt i vattnet. De flesta katter är exempelvis naturligt nyfikna på rinnande vatten.

När simmar katten?

Visst kan katten simma och när deras jaktinstinkter och överlevnadsinstinkter verkligen gäller så finns det ingen tvekan. Men genom kattens evolution så har deras förmåga inte utnyttjats och utvecklats utan snarare har de ett mer finstämt verktyg i sin kropp för att befinna sig i varmare miljöer. Däremot finns det katter som simmar oftare både för att kyla ner sig och för att de snabbare tar sig fram i sin rätta miljö.

Ska man låta katten bada?

Många katter har en rädsla för vatten så det gäller att vara försiktig och vänja katten vid bad i tidig ålder. En slät- och korthårig katt behöver sällan badas då de hanterar sin rengöring själva och utsöndrar ett skyddande fett från huden. En långhårig katt kan behöva hjälp med kamning och bad för att må bra. En nakenkatt behöver badas oftare, då de inte har någon päls som skyddar huden och deras fettutsöndring kan skapa en klibbig hinna.

Varför leker vissa katter med vatten?

Vatten är trots allt en naturlig del av en katts liv och de ses ofta leka med vatten på olika sätt. Vattnet reflekterar och genererar rörelser och därmed har katten med sin nyfikenhet hittat en lekpartner. Även utmaningen att dricka vatten på annat sätt än den i köket placerade vattenskålen ger katten en möjlighet till lek och klättring. Utomhus utgör vattnet en källa till lek och jakt med djur som spinner på eller simmar under ytan och ger katten lekfulla situationer.

Katten känner igen sitt namn

vacker katt grona ogon

Det finns mycket vi inte vet om katter och andra djurs beteenden, men forskning pågår ständigt. En ny japansk studie har till exempel visat att katter som vi har som husdjur kan känna igen sina namn. Däremot innebär det inte att det faktiskt vet om att de heter just det.

Forskning gjord i Tokyo

Den här studien är gjord av ett gäng japanska forskare vid Sophiauniversitetet i Tokyo. De ville veta vad som händer när katter hör sina namn. Några tecken på att de reagerar på just sitt specifika namn är viftande svansar, öron som spretar och överlag en högre grad av uppmärksamhet. I denna studie lästes en lång rad av ord upp, och när katterna hörde sina namn kunde man urskilja reaktioner hos dem.

Vet inte om vad de heter

Det här är en studie som säkerligen gör många kattägare glada, men som inte heller är särskilt förvånande för dem. Vad studien också ville föra fram var dock att katterna inte vet om vad de heter. De känner igen ordet och kopplar det med någon sorts belöning, till exempel att bli klappade eller matade. Däremot kan de inte sitt eget namn.

Döp din katt

Om du har funderat på om det är onödigt att du ens döper din katt till något kan du nu tänka om. Katten reagerar faktiskt på sitt namn, och kopplar det till något bra. Det är dock något som många kattägare redan har anat. Välj därför ett namn till din katt med omsorg och använd det ofta när du kallar på katten!

Somali

somali katten

Detta är en ras för dig som vill ha sällskap av en nyfiken, intelligent och läraktig katt. Somali beskrivs ofta som en abessinier med halvlång päls. Denna medelstora katt är både graciös, elegant och smidig. Den har spännande teckningar och ett ansikte som är hjärtformat med alerta öron och lysande ögon.

Den graciösa katten

Graciös är ofta första tanken när man ser en katt av rasen somali. Den ger ett elegant intryck och är både slank och smidig men samtidigt muskulös. Dess ben är långa och smala med små ovala tassar. Nyfiken och aktiv är de främsta karaktärsdragen och därför vill den vara med där det händer saker. Den är också intelligent och läraktig och det brukar inte vara några problem med att lära den gå i koppel eller sele.

Vilken skötsel kräver en somali?

Somali har en unik päls där varje hårstrå har två eller tre färgband, så kallad ticking. En vuxen katt ska helst ha riklig päls runt halsen och bakbenen, kallat krage och byxor. Pälsen är halvlång men lättskött och det är inte ofta den tovar. En kort period under våren fäller den päls och då är det viktigt att borsta den regelbundet. Generellt är somalin en frisk ras med få ärftliga sjukdomar även om en del kan ha problem med tänderna.

Somali eller abessinier

Efter andra världskriget började det dyka upp långhåriga katter i en del abessinierkullar. Från början var detta inte accepterat och de gömdes helst undan, ända fram till 1970-talet då de godkändes som ras i USA. Somali kom alltså till genom parning av abessinier som bar på långhårsanlag. Eftersom det finns relativt få exemplar av somali i Sverige är det tillåtet att avla den med abessinier. 1983 fick somali fullt godkännande som ras och då registrerades också den första i SVERAK, Sveriges kattklubbars riksförbund.

Balines

balines kattras bla ogon

Kattrasen Balines är en siames, fast långhårig. Dess egenskaper är därför mycket lika siamesens och rasen är väldigt sällskaplig, utåtriktad och mycket pratsam. Eftersom Balinesen är så social trivs den bäst om den får bo ihop med andra katter. Balinesen blev godkänd dom ras i FIFe 1984 men redan innan detta, 1983 registrerades den första Balinesen inom SVERAK.

Den långhåriga siameskatten

Balinesen har sitt ursprung i USA där en grupp kattuppfödare bestämde sig för att ta tillvara på långhåriga siamesavkommor, som uppstått eftersom vissa siameser bar på ett recessivt anlag för lång päls, och medvetet avla vidare på dem. Namnet Balines har tvärt om vad många tror inget med ön Bali att göra utan uppstod eftersom det rimmar på siames och eftersom den långa pälsen svajar kring bakben och svans när katten är i rörelse och påminner om balinesiska dansare.

Utseende och storlek

Balinesen är i grund och botten en långhårig siames. Det är en katt med elegant exteriör, höga ben och en slank och tubformad kropp. Dess svans är mycket lång, piskliknande och göms under långt hår. Den har ett medelstort huvud som är trekantigt i formen, har raka linjer och snett placerade, mandelformade ögon. Ögonens färg är intensivt mörkblå, nosen är lång och rak och öronen är mycket stora.

Färg och päls

Kattrasen balines kännetecknas av den långa och silkiga pälsen som nästan helt saknar underull. Pälsen är som allra längst vid kattens hals, skuldror och svans och svajar vackert när katten rör sig. En balines är alltid ”maskad” vilket innebär att dess ansikte, öron, ben och svans har en påtagligt mörkare färg än kroppen som generellt sett har en ljus ton.

Den mest intelligenta kattrasen

smarta katter

Katter har alltid antagits vara smarta djur. De är medvetna om sin omvärld, strategiska och såväl hitta problem som lösningar på dem. Dessutom är katter djur med stark karaktär och som ogärna gör något som de inte har lust med. Därför kan det vara svårt att till exempel dressera katter.

Topplista på världens smartaste katter

Kattraser kan sägas ha olika hög intelligens, och det finns forskning som har gjort över detta. Man har kommit fram till att de mest intelligenta katterna är följande (i stigande skala): Scottish fold, Savannah, Cornish rex, Burma, Bengal, Siames och toppar listan gör Abessinier. Andra raser som också är intelligenta är till exempel Sibirisk katt och Norsk skogkatt. Däremot finns det såklart mycket annat att ta hänsyn till innan du köper en katt.

Abessinier – självständiga katter

Hur kommer det sig att rasen Abessinier toppar listan? En av anledningarna är att de anses vara självständiga med en överlägsen utstrålning. Det är dock inte allt – Abessinier och Somali (som är en variant av rasen) är dessutom duktiga på att interagera med exempelvis sina ägare, vilket anses vara ett resultat av hög intelligens hos rasen. De är som gladast när de är mentalt stimulerade.

Att välja en kattras

Visst känns det trevligt att investera i en intelligent kattras, men kom också ihåg att det finns mycket mer som du bör gå på. Perser antas till exempel vara en av de vänligaste kattraserna, medan såväl Abessinier som Burma passar bra tillsammans med barn. Om någon är allergisk i hushållet kan en Sphynx vara att föredra, då det är en hårlös kattras.