Katten – Ett av de mest skadliga djuren

Katten har länge varit en trogen vän till människan genom tiderna och har, förutom att vara ett gulligt sällskapsdjur, kommit till stor nytta då det kommer till att fånga skadedjur som t.ex råttor. Kattstammen har dock ökat mycket i takt med människans befolkningsmängd och har under senare tid blivit något av ett skadedjur själv.

En fara för fåglar

Det största problemet som uppstått i och med den ökade mängden katter är att många småfåglar blir uppätna. De invasiva arterna har gjort stora skador på många småfågelarter och katternas jagande har till och med lett till att en del arter dött ut. Förutom det direkta dödandet så stör katter i häckningstider då de jagar bort fåglar från bon, vilket stör ruvningsperioden samt utsätter äggen för fara då föräldrarna inte är vid boet.

Håll koll på katten!

På grund av de skador som katter kan orsaka så är det därför viktigt att hålla koll på sin katt. Något så enkelt som att lägga ett par bjällror kring halsbandet på katten kan sänka jaktlyckan ner till så lite som en tredjedel av vad den vanligtvis fångar. Sedan är det också viktigt att inte släppa ut katten under kritiska häckningsperioder för att minska inverkan.

Håll dig varsam och visa respekt

Med allt detta i åtanke kan man ta sig en tankeställare och fundera på vad man själv gör för att förhindra att småfåglarna påverkas och om ens lille kisse egentligen är så gullig och oskyldig som den ser ut. Det är dock även viktigt att man har respekt för de fina djur som katter faktiskt är och att man inte behandlar dem dåligt, trots deras något mordiska och skadliga instinkter.