Katten känner igen sitt namn

Det finns mycket vi inte vet om katter och andra djurs beteenden, men forskning pågår ständigt. En ny japansk studie har till exempel visat att katter som vi har som husdjur kan känna igen sina namn. Däremot innebär det inte att det faktiskt vet om att de heter just det.

Forskning gjord i Tokyo

Den här studien är gjord av ett gäng japanska forskare vid Sophiauniversitetet i Tokyo. De ville veta vad som händer när katter hör sina namn. Några tecken på att de reagerar på just sitt specifika namn är viftande svansar, öron som spretar och överlag en högre grad av uppmärksamhet. I denna studie lästes en lång rad av ord upp, och när katterna hörde sina namn kunde man urskilja reaktioner hos dem.

Vet inte om vad de heter

Det här är en studie som säkerligen gör många kattägare glada, men som inte heller är särskilt förvånande för dem. Vad studien också ville föra fram var dock att katterna inte vet om vad de heter. De känner igen ordet och kopplar det med någon sorts belöning, till exempel att bli klappade eller matade. Däremot kan de inte sitt eget namn.

Döp din katt

Om du har funderat på om det är onödigt att du ens döper din katt till något kan du nu tänka om. Katten reagerar faktiskt på sitt namn, och kopplar det till något bra. Det är dock något som många kattägare redan har anat. Välj därför ett namn till din katt med omsorg och använd det ofta när du kallar på katten!