Kattsjukdomar

Katters sjukdomar uppkommer ofta på grund av virus, bakterier och parasiter. En del av dessa sjukdomar håller man borta genom att vaccinera sin katt, men det går inte att värja sig mot dem alla. Katter blir också oftare sjuka med åldern. De individer som går ute är statistiskt sett även de mer sjukdomsdrabbade.

Mag- och tarmsjukdomar

Åkommor i mage och tarm är vanligt hos katter. Om katten kräks eller har diarré kan det bero på bukspottkörtelinflammation eller en parasit av något slag. Givetvis kan det också betyda att katten fått i sig något olämpligt; något som särskilt kan hända utekatter. Vid akuta och kraftfulla symptom bör man alltid omedelbart kontakta sin veterinär för konsultation och lämplig behandling.

Njurproblem hos katt

Flera av de vanligaste sjukdomarna hos katter uppstår i njurarna. Särskilt äldre katter drabbas och det är till och med en av de vanligaste dödsorsakerna. Det är bra att hålla åldrande katter under extra god uppsikt, eftersom det kan dröja en tid innan själva symptomen på sjukdomen uppstår. Sådana är ofta minskad aptit, dålig andedräkt och att katten dricker mer än vanligt.

Förebygg sjukdomar hos katten

En rad olika åkommor kan drabba våra huskatter, men de kan också till stor del förebyggas genom rätt skötsel. En bra och balanserad kost är a och o. Att katten får vara fysiskt aktiv är även det främjande för dess hälsa. Att vaccinera sin katt är en av de viktigaste åtgärderna för att förhindra att katten drabbas av svåra, smittsamma sjukdomar.