Kattsnuva – Vad är det?

Kattsnuva går att beskriva som en infektion som drabbar kattens övre luftvägar och påverkar nosen, bihålorna, svalget, struphuvudet och luftstrupen. Sjukdomen är en kombination av olika bakterier och virus, som smittar mellan katter antingen vid direktkontakt, via droppsmitta (exempelvis nysningar), eller indirekt via ytor eller människor som varit i kontakt med en smittad katt. God hygien är extra viktig för dig som hanterar både friska och sjuka katter.

Hur vet jag om min katt har kattsnuva?

Kattsnuva, eller kattinfluensa som det också kallas, har liknande symptom som när vi själva blir förkylda. De vanligaste symptomen är svullen nos (nästäppa), rinnande nos /ögon samt nysningar och hosta. De något mindre vanliga symptomen är sår i munnen, nedsatt aptit, feber och påverkat allmäntillstånd (att katten verkar låg på energi). Kattsnuvans inkubationstid, alltså den period från det att katten har blivit smittad till det att symptomen bryter ut, är vanligtvis 2-10 dagar.

Hur undviker jag kattsnuva?

I den basvaccinering som rekommenderas i Sverige, ingår bland annat vaccin mot kattsnuva. Detta bör ges årligen för att skydda din katt mot sjukdomen. Extra viktigt är det att vaccinera ifall du har en utekatt för att undvika att den smittar andra katter. Om din katt har lindriga symptom ska du se till att katten får i sig näring, hålla nos och ögon rena samt låta din katt vara inne och vila tills den har tillfrisknat.

Vad gör veterinären?

Du bör alltid kontakta din veterinär om katten verkar allmänpåverkad, har feber eller andningssvårigheter, oavsett om symptomen är nya eller långvariga. Veterinären gör en undersökning på den sjuka kattens tillstånd och tittar på sjukdomshistoriken för att utesluta andra sjukdomar. Kattsnuva kan i värsta fall förvärras till en infektion i nedre luftvägarna (lunginflammation) och om veterinären misstänker detta kan en lungröntgen bli aktuell. I vissa fall kan veterinären ordinera läkemedel mot kattsnuvan. Det är viktigt att du följer dessa och inte ”självmedicinerar” eftersom vissa läkemedel kan vara giftiga för katter.