P-piller för honkatter

När katter blir könsmogna ställs ägaren inför valet att kastrera eller på andra sätt förhindra oönskad dräktighet. Ska katten inte ingå i någon form av avelsprogram är det att föredra att man kastrerar sin katt. Är man däremot uppfödare så kan p-piller vara ett alternativ för honkatten då hon blivit fertil.

Hur fungerar p-piller?

När katten blir könsmogen kan p-piller vara ett alternativ för att slippa löpning och ett kraftigt löpningsbeteende. P-pillret innehåller ett konstgjort dräktighetshormon. Hormonet påverkar hjärnan och äggstockarnas cykliska aktivitet så att inga ägg mognar. Resultatet blir att löpet uteblir. Även om honan inte löper kan hon paras av en fertil hane och bli dräktig. Katter har nämligen inte spontan ägglossning, utan ägglossning är ofta resultatet av en parning. Därför är det inte garanterat att man kan förhindra dräktighet med p-piller.

Fördelar och nackdelar

Förutom att förhindra dräktighet har p-piller ofta positiva effekter på kattens välmående genom effektivare ämnesomsättning, vilket ger en ökad aptit. En katthona som löper ofta tenderar att gå ner i vikt. Utöver en eventuell viktnedgång förekommer högljudd vokalisering, revirmarkering och rastlöshet. Nackdelen med p-piller är att det kan ge biverkningar i form av övervikt, livmoderstörningar och juvertumörer. Man kan också uppleva att katten får ett förändrat temperament.

Sällskapskatt eller avelskatt?

Som kattägare kan det vara bra att man från början har bestämt om katten ska vara en sällskapskatt eller en avelskatt. Katter som inte kastreras får ofta en påverkad kondition och kan utveckla ett oönskat beteende i form av revirmarkerande. Om man är uppfödare kan p-piller däremot vara bra för att hålla katten i bra kondition fram till en planerad parning. När katten inte längre ska användas i avel så är det bästa alternativet att katten kastreras.